Hjorted-mopedmuseum-meny
bildgalleri
Hjorted Mopedmuseum
Filosofi
Spel och kuriosa
karta till Hjorted

Mopeder är en del av vårt kulturarv

Våra gamla fordon är inte bara ett pittoreskt och uppskattat inslag i trafiken, utan de utgör också ett stort rullande museum som drivs helt utan statliga och kommunala bidrag. Teknisk kompetens och förmågan att reparera eller återskapa gamla föremål är färdigheter som måste bevaras och föras vidare.

Texen är hämtad från www.mhrf.se/

Mopedhistoria

Den 23 maj 1952 kom beslutet att cyklar med hjälpmotor skulle fritas från registrerings-, skatte-, försäkrings- och körkorts bestämmelserna. Lagändringen började gälla den 1 juli samma år. Det innebar att ett fordon, mopeden, var körkortsbefriat under vissa förutsättningar. Tidigare fanns det cyklar med hjälpmotorer, och så kallade lättviktare (lätta motorcyklar). Ursprungligen var den maximalt tillåtna hastigheten för en svensk moped 30 kilometer i timmen, och åldersgränsen var 15 år. De mopeder av denna typ som finns kvar idag (med typintyg utfärdat före den 17 juni 2003) anses tillhöra klass II. Sedan den 17 juni 2003 får endast mopeder tillhörande klass I och II (klass II = EU25) köpas som nya. Mopeder tillhörande klass II (30-mopeder) får dock köpas och säljas begagnade.

Texen är hämtad från www.wikipedia.se/

sitemap-hjorted-mopedmuseum
startsida design av addi
copyright
länksida